Ang. Innovation: Kopiera

Anna frågar var resurserna skall läggas för att bäst främja innovation i Sverige. Jag tror på tre saker:

1. Sänk skatten.

2. Avbyråkratisera. Det borde ta fem minuter att lära sig hur man driver ett eget företag och max tio minuter för att lära sig hur man expanderar, anställer folk och driver det framåt. Kreativitet och ideér borde inte få lov att hindras av pappersarbete och snåriga regelverk.

3. Avreglera och kopiera. Om det är någonting man borde ha lärt sig av allt vad upphovsrättsdebatt heter är att man inte kan hejda digital kopiering. Bland naturlagarna för digitala filer är att de kopieras och multipliceras.

Om man istället för att försöka konstruera fiktiva marknader och begränsad tillgång av oändliga resurser, tog och avreglerade alla hinder för kopiering till förmån för avtal och marknadslösningar, hade det blivit en jämnare balans mellan utbud och efterfrågan. Öppna databaser med information, nätbaserade bibliotek och forskningsresultat kunde tjäna som enorma resurser för den som vill förändra.

Friare kopiering kan fungera som innovationens action-research; kopiera, utveckla, pröva, och förändra…

Världen januari 2013

Så blev det douche and turd i presidentvalet 2008? Ja, Barack Obama blir förstås uppstyrd av en ekonomisk kris om vad som han kan göra (problemet är den äldre synen att se samhället och dess ekonomi som en maskin). I sektorer i snabb utveckling får det dock effekter, och det är svårt att utröna effektiviteten.

Annars så driver fortfarande samhället trenderna, men kampen mellan dynamister och stasister kommer att intensifieras.

Skiften för januari 2013 Johanna frågade om. Klurigt, ser vi tillbaka är många frågor från fyra år tillbaka fortfarande aktuella

– Okej tre skiften

Jag tippar att sociala medier kommer att bli alltmer integrerade och användbara. Twitter är en uppmärksamhetssökare som hittills inte ger så mycket content, men uppkopplingen med andra sociala medier kommer att öka deras användbarhet snabbt. Twitterkriget som Israel utkämpade på Gaza är ett första exempel.

Säkerhet på nätet blir viktigare, och den stora knäckfrågan blir hur det kan lösas, särskilt när det digitala molnet skall implementeras på företagen. Vems blir ansvaret, särskilt för immaterialrätten?

Ett skifte i debatten om vad liberalism är? Det kanske inte är nyliberalism kontra socialliberalism längre?

Vad ser ni för utvecklingar för framtiden?

Pingat på Intressant


Veckans skifte: Världen, januari 2009, del 2

I augusti förra året hoppades jag fortfarande på att McCain skulle ta hem segern i det amerikanska presidentvalet. Så blev inte fallet, och förväntningarna är höga på president Barack Obama. Med finanskris i västvärlden (och stora delar av de andra väderstrecken) och ett halvt pågående krig på gazaremsan, lär det finnas många obekväma beslut att ta, och mediastjärnor har en tendens att falla snabbt.

Waldemar citerade South Park, jämförde Obama med Kennedy och menade att det är mikroplanet som avgör.

Alexander förutspådde mindre förändringar och menade att den amerikanska drömmen skulle bestå även 2010.

Erik skrev om en värld utan finansbubbla och illustrerade friskt med grafer.

Till sist resonerade Joakim om medborjarjournalistik och framtida Watergateskandaler.

Nu är det slutet av januari 2009 och vi vet hur världen ser ut. Små skiften blir stora, och med president Obama som tidsaxel blir det dags att titta fram till ett annat datum, nämligen världen i januari 2013. Fyra år framåt, en ny amerikansk presidentmandatperiod börjar, och oavsett hur mycket förändring Obama kommer åstakomma, kommer det sannolikt ske skiften runt om i världen.

Vad kommer vara viktigast? Fortsätter kampen mot terrorister, med övervakningslagar och ett dystopiskt slutet samhälle som förr? Kommer interaktionssamhället öppna upp mer än Obamas webbplats? Kommer upplevelseekonomin en renässans eller raseras den av en gratiskultur? Vad händer med konflikter, ljusskygga regimer och fattigdomen om klimatet förändras, eller handelsmöjligheter försvåras?

Framför allt, vad för vetenskapliga rön och tekniska framgångar kommer hamna på var mans köksbord? Vad finns i din spåkula?

Framtida idéströmningar: konfliktytor under 2000-talet

Det blev en extra lång vecka för det veckoskifte som Joakim Lundblad skrev innan jul. Så var det också ett ämne som krävde juluppehållets eftertanke: idéströmningar i framtiden.

Som Waldemar redan nämnt skrev jag en rapport åt tankesmedjan Eudoxa som behandlade ungefär samma ämne. Följande konfliktytor hade jag identifierat i rapporten som skrevs hösten 2006:

  • Passion vs trygghet.
  • Regionalism vs nationalism.
  • Infomationsanarki vs copyright.
  • Frihet vs skydd.
  • Transhumanism vs neo-luddism.
  • Technogaianism vs socialekologi.

Åtminstone vad det gäller informationsanarki och copyright har konflikten blivit tydlig under året som gick, då upphovsrättsindustrin och lagstiftarna trappar upp kampen mot fri kopiering av information. Frågan om frihet vs skydd är FRA-debattens kärna. I klimatfrågan är technogaianismen och socialekologi två tydliga motstridiga synsätt.

Den konfliktyta av ovanstående vi sett minst av (än så länge) är den om transhumanism och neoluddism. Här ryms frågor om människans värde och var det ligger. Detta är en konfliktyta som kommer att bränna till när genetiken börjar göra fotavtryck i samhället på allvar eller då gränsen mellan människa och maskin suddas ut. Den bottnar i frågan: vad är människan?

En frågeställning med ett enormt djup som kommer att kräva ideologisk klangbotten och eftertanke hos de styrande partierna.

Något säger mig dock att de kommer att bli precis lika överraskade när frågan plötsligt står på dagordningen som de blev över frågorna om infomationsanarki vs copyright eller frihet vs skydd. Politik är som bekant en reaktiv sysselsättning, inte proaktiv. Därför behövs Skiften.se.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,