Skånes skifte

”Skåne är utan tvekan väl positionerat för att kunna bli en av OECDs mest konkurrenskraftiga regioner.” Så lyder en av de sammanfattande meningarna i  OECDs regionala studie av Skåne som publicerades i förra veckan. Men, för det finns såklart ett ”men”. Anställningssiffrorna är låga, liksom produktiviteten. Detta hänger delvis samman med det strukturella skiftet där vi går från tillverkning till ett tjänstesamhälle. Delvis hänger det också samman med den stora inflyttningen till regionen. Utbildningsnivån är hög men det finns samtidigt alltför många personer (16%) med endast grundskoleutbildning. Det finns policies för integrationen av invandrare men i realiteten fungerar de inte lika bra. Antalet företag som startas är högt men startups tenderar att stanna i växten och blir sällan till större företag. Skåne är ledande när det gäller insatser på innovationsområdet men man behöver konkretisera målen och bli bättre på att följa upp hur det går för att ha faktabaserade beslutsunderlag för framtida satsningar. Innovationsstrategin bör löpa i två spår, säger OECD, ett teknikdrivet och ett som fokuserar på att vidga basen för innovationer och stärka dess genomslagskraft. Vi behöver en bättre matchning mellan utbildning och arbetsgivarnas efterfrågan. Vi behöver också bättre tillvarata möjligheterna med gränsöverskridande kluster- och innovationsarbete och samordning över sektorerna och i Öresundsregionen. Vad säger ni? Jag tror att Skiftesskribenterna och även läsarna har en och annan mer konkret idé som bidrar till att lyfta Skåne.

En reaktion på ”Skånes skifte

  1. Henrik Mitelman hade en läsvärd krönika om Skåne i Dagens Industri den 6 juli. Mitelman tar upp bl.a. den analys som OECD gjorde och pekar på att 5 procent av Skånes BNP går till FoU. Problemet är att väldiga forskningsparker som ESS och MAX IV kanske inte driver på så mycket som många hoppas och att Region Skåne överdriver multiplikatoreffekterna? Begripligt att valutan hindrar fler danskar att flytta över men samarbeten över sundet mellan universitet, högskolor och näringsliv verkar inte ha utvecklats mer. Kanske Mitelman har rätt i att så mycket kapital sugs upp till Stockholm just nu och Stockholm växer med ett Lund vartannat år?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *