Erik Starck

Erik Starck har bloggat om de tre megatrenderna automatiseringen, globaliseringen och individualiseringen på Framtidstanken sedan 2004. Hans rapport ”Den nya politiken- guide till 2000-talets politiska utmaningar” från hösten 2006 kan ses som en sammanfattning och summering av bloggen Framtidstanken. Den kan läsas här.

Till vardags arbetar Erik med innovation och kommunikation i ett eget företag. Han bloggar också på bloggen Opportunity Cloud om hur man själv bäst drar nytta av de möjligheter som bildas när skiften sker.

Följ Erik på Twitter här.

Tre frågor till Erik:

Viktigaste händelse de kommande 10 åren?

Oj, det händer så mycket, men forskningen om hjärnan kommer att lära oss mycket om oss själva. Många av de lärdomarna kommer att ha stor inverkan på synen på vårt eget beteende. Frågor om moral, etik och ansvar kommer att väckas på ett sätt som saknar motstycke.

För att nämna en enstaka händelse: det kommer nog dröja mer än 10 år men den dagen en dator passerar Turing-testet kommer mänskligheten för evigt vara förändrad.

Historiskt favoritskifte?

Det finns ett sammanhängande pärlband av skiften i talspråkets uppkomst, skriftkonsten, tryckkonsten, de broadcastade massmedierna och internet. Varje sådant skifte har inneburit en större och bredare spridning av nya idéer. För varje sådant skifte har människan vidgat sin kollektiva medvetandehorisont. Dessutom har de kommit allt tätare mellan varandra, vilket bådar gott inför den accelererande framtiden.

Varför skriver du på Skiften.se?

Förändringar drivna av teknisk utveckling och människans kreativitet har alltid fascinerat mig liksom de möjligheter de skapar. Lika fascinerad är jag över den förändringsblindhet som råder i samhällsdebatten. Med den här bloggen hoppas jag kunna göra åtminstone lite för att råda bot på denna.

Mer om Erik, inklusive kontaktuppgifter, här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *