Trafikens nollvision. Eller bara noll vision?

Är nollvisionen på väg att bli mer än en vision? Volvos 2020-vision är ”den skadefria”-bilen. Skada som i kroppsskada och fri som i; inte ens under den värsta krash skall några som helst tillbud på förare eller passagerare ske.
Noll-visionärerna kan alltså ställa klockan. Om tolv år är den här. Nollan.

Ordet nollvision har en uppenbar underfundig, och ack så sann, klang, noll vision. När man talar om att totalt utrota en typ av skador, missbruk, bruk eller liknande så har man inte satt visionen i proportion till övriga möjliga visioner.

Så när Volvo om 12 år saluför bilar där passagerare aldrig kan bli skadade så bör vi inte vägledda av noll-visionärer fortsätta att dra oss fram i 110 km/h på välunderhållna motorvägar. Istället bör vi se till hur mycket gott man kan göra och hur många liv vi kan rädda genom att öka hastigheten – eller rent av släppa den fri.

En visionär kan, tillskillnad från en nollvisionär, därmed skönja vilket under denna transportrevolution skulle vara för tillväxten runt jorden. En ny tillväxt-acceleration som kan lyfta fler ur fattigdom och därmed förbättra och rädda miljarder människors liv. Låt oss för enkelhetens skull kalla den miljardvisionen.