Vägen till en säker valuta- veckans skifte

Alexander diskuterar pengar i veckans skifte. Vilken är vägen till en säker valuta? The Ministry of Truth tar upp guldmyntfoten, och gör det bra. Tyvärr har guldmyntfot och silvermyntfot varit relativt enkla att avskaffa av politiker under historiens lopp. Vårt nuvarande pappersmyntfotsystem började 1971 när USA:s president Richard Nixon behövde öka USA: skuldbörda för att finansiera både kriget i Vietnam och de fortsatta satsningarna på The Great Society och slutligen upplöste Bretton Woods. Jag skulle säga att Richard Nixon hittills varit den av USA:s presidenter som fört den mest traditionella vänsterpolitiken.

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=LBdeCxJmcAo]

Den påföljande växelkurssamarbetet valutaormen var inte så lyckat, där Sverige devalverade sig ur samarbetet.

Är det för svårt att återvända till en metallmyntfot då metaller bara är en handelsvara bland andra? Blir det en kollaps för pappersmyntfoten och rush efter guld? Flavian på Flavianopolis ser en tredje väg med guldet som ett skydd mot inflation.

Problemet är att kristider öppnar för den svarta ekonomin och att ekonomiernas ökade sammankoppling gör en del policyredskap mycket svåra att använda, som att devalveringar i eurozonen.

På 90-talet diskuterades e-handel och digitala pengar. I verkligheten visade det sig bra e-valutor svåra att få förtroende för än väntat. De blev antingen för komplicerade för användaren, hade svårt att garantera säkerhet eller värva många deltagare. Skatteparadisen viker sig för utredningar till höger och vänster. E-handeln har gått framåt fast kanske inte så snabbt som många väntat då mikrotransaktioner har varit för svåra.

Det kanske är i de virtuella världarna som några av framtidens stabila valutor kan finnas? Fokus skriver att Mind Bank öppnat i Entropia Universe. Det är inte första gången som banker öppnat i virtuella världar, ABN Amro öppnade i Second Life redan 2006. Utvecklingen är spännande, men kan också påvisa svårigheterna av att bryta valutamonopolet om fler skall agera centralbank och finansmyndighet. Krashen i Second Life för banken Ginko Financial ger flera tankeställare och likaså problemen i EVE online världen. Fast med dagens läge kan man sätta samma varning för väldigt många banker…

Vägen framåt mot en säker valuta kräver kanske att diversifiera sitt valutainnehav än mer? En gång i tiden så använde olika samhällsklasser olika myntslag. Vissa yrken i England fick betalt i guineas, andra i shilling. En intressant utveckling kan vara att basera valutor på olika sorters handel än olika stater.

Intressant

Veckans skifte: Pengar, pengar, pengar

”If we want to preserve a free society, we must take from government the monopoly of issuing money.” – F. A. Hayek

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=3BQ-RN28bkY]

Guldmyntfotsnostalgi. Privata valutor. Statliga (metaforiska) sedelpressar. ”Kvartalspolitik.”
Huruvida det lockar att diskutera ovanstående, och besläktade fenomen, blott för att de signalerar konsekvens, stringens och kufighet, låter jag vara osagt.
Jag gläds i varje fall åt att Johan Norberg tar upp frågorna i sin nya och ack så viktiga bok ”En perfekt storm” (om än kort, på s. 194-195), och därmed kladdar av sig lite av sin auktoritet på dessa frågor, som om de lämnas därhänkan låta kvartalspolitikern ostört bemanna sedelpressarna.

10^14 dollars
10^14 dollars
Förra veckan bjöd jag hem en 100 000 000 000 000 dollars sedel från eBay.co.uk för 34.68 SEK (inkl. frakt från UK). Robert från Zimbabwe sätter verkligen perspektiv på frågan om vem som äger ens pengar.

Den första januari 2006 skulle min sedel varit värd otroliga 10 miljarder amerikanska dollar. Idag är till och med priset jag betalade vid eBay-auktionen oskäligt; sedeln är inte närheten värd 1 green-back. Vem ägde egentligen en Zimbabwisk 100 dollars sedel i januari 2006? Den s k ägaren, eller Robert? Vem äger värdet av min svenska 500-lapp idag?

Vad kommer egentligen hända när stimulanspaketen skall betalas? Kan statens valutamonopol komma att ifrågasättas? Är centralbankerna fria nog som det är? Standard frågor…, men ack så intressanta.

Men kan vidare staters valutamonopol rent av kringgås i en än mer uppkopplad värld? E-guld, eBay och e-handel. Hur många E:n krävs det för att låta avancerad byteshandeln ske i nätverk utan att någonsin passera en statsvaluta?

Kanske är en framtida svartmarknad bedriven i ”svartvaluta” det enskilt största hotet mot ett fritt Internet?
Veckans skifte frågar sig alltså: Vad är framtidens pengar? Vilken roll har de? Och vad betyder de för världen?

Det vore intressant att höra vad Professor Martin Flodén som skrivit på ekonomistas.se om den framtida penningpolitiken i kortare perspektiv och inom gängsemodeller, tror om framtiden. Och likväl vad någon som entreprenören Wille Faler som verkar simma omkring i den österrikiska änden av poolen tror om framtidens pengar.