Bank och finans 2.0?

Ett hinder för att få igång ekonomin är finansväsendets hjärtinfarkt. Krisen blottlägger strukturella problem, vad utgör finans 2.0?

Vi hör optimistiska förutsägelser om att konjunkturen nu vänder. Vi skall fixa det här, lite Gnosjöanda och företagsamhet och jobba ännu hårdare. Och så avskaffar vi LAS, då kommer jobben.

Vi lever i en gammal MAD-vits där Darth Vader leder arbetet med Dödstjärnan och eländet inte blir klart i tid till Kejsarens besök. En skräckslagen officer upplyser Darth Vader om det, och Darth Vader säger att manskapet får börja jobba 26 timmar om dygnet. Officeren påpekar att dygnet bara har 24 timmar, då Sith-lorden svarar att han är sadist, inte matematiker.

Epic fail.

Välkommen till den nya nya nya ekonomin, där bank och finans massivt felallokerar kapital. Kom ihåg, några krisens orsaker är okunnighet om vilka risker som finns i systemet, vilka lån som är dåliga samt under ytan en strukturell kris. Wall Street Journal förklaringen räcker inte för att förklara allt som skett.

Många länder, särskilt USA och Kina har skjutit ut gigantiska krispaket. Dessa pengar borde sippra ned och rivstarta ekonomin, det är meningen, men rivstarta den så som den såg ut tidigare. Det finns många politiska initiativ, stoppa bonusar till bankdirektörer, sätta stopp på deras löner, sätta upp spärrar för handeln med värdepapper, anställa fler på finansinspektionen.

Problemet är att politikerna reglerar produkter, tjänster och kapitalstruktur och det ändrar inte på bankernas affärsstrategier och incitament. Är det dags för ett skifte, finans 2.0?

Tänk på det, deltagarna på 24h business camp. Det som verkligen gett det där tio gånger plus tillbaka på investeringen är inte en ny tjänst, läkemedel, cleantech eller genombrott à Web 2.0.

Det är bättre fungerande finansiella tjänster. Dagens affärsgenombrott handlar inte om att ta upp en ny produkt, det handlar om att förändra vad so

m är affären. Change the script. Istället för att komma på en ny läsk, bör bryggeriet komma på ett sätt att omorganisera hur drickandet sker.

Företag har gått in på finansmarknaden tidigare, med en hel del dåliga resultat, främst för att de oförsiktigt gått in för att tjäna sig en hacka på det som alla andra gör. De har inte höjt sin kompetens och gått högre upp i värdekedjan.

Oktoberrevolutionen 2009? Nej, pusselbitarna till finans 2.0 finns spridda runt om även här på bloggen Skiften. Skiftet är att börja lägga pusslet och ställa upp finans 2.0 som ett alternativ till dagens system.

Vilka är då pusselbitarna? Några vi kan ana är:

 • transparenta finanser, tydlighet och sökbarhet istället för hedge fonder och matematiska formler. Twittra ut insider info, googlifiera dina finanser och se till att de fyra banker som innehar 85 procent av marknaden får konkurrens även på småspararna.
 • mikrovalutor (valutor bundna till en verksamhet istället för en politisk elit),
 • sociala banker och P2P banking. Bankens intresse är inte bara att maximera vinsten, utan även maximera insättningarnas säkerhet. Det spelar roll om det finns fler modeller, för hittills så varierar banker främst med att de är samma sak med lite olika logo på skylten. Väl inne på de få kvarvarande kontoren så är det samma företag, med en variation av sovjetiskt snitt.
 • fler former för företagsamhet och samhällsföretag istället för offentlig sektor, vare sig den är i statlig eller privat regi!
 • Intressenterna tar över, 1900-talet är över. Ett modernt företags risker och komplexitet kan inte minskas av att styrelsen består av ett litet gäng som kände varandra på elitskolan eller partihögkvarteret.

Intressant?

zp8497586rq

15 reaktioner på ”Bank och finans 2.0?

 1. Du glömde nämna Basel II och de nya regleringar som kommer att krävas i dess ställe. Skall de finansiella marknaderna regleras öht, M. Friedman ansåg inte det exempelvis.

 2. Är Basel II relevant?

  Det är viktigare att byta manus, change the script, bortom för och emot regleringar och få till nya institutioner med andra incitament. Vad beskriver du som problemet i dagens finansmarknader?

 3. Hej Waldemar, Du skriver bl a att ”några krisens orsaker är okunnighet om vilka risker som finns i systemet, vilka lån som är dåliga samt under ytan en strukturell kris”. Enligt en lång artikel i Rolling Stones redan Mars 19, 2009 http://www.rollingstone.com/politics/story/26793903/the_big_takeover/print är krisens orsaker varken okunnighet om risker, vilka lån som är dåliga eller strukturella kris. Krisen är mycket medveten, skapad av ett antal personer som tillsammans med politiker, som själva är bankmän, gjort ett antal personer mycket rika. Minsta gemensamma nämnaren är girighet och makt. Jag aktar mig för s k konspirationsteorier men i detta fall argumenterade Rolling Stones övertygande redan för sex månader sedan. Men ingen vill lyssna, symtomatiskt?

 4. Problemet med kriser är att just när allt är i fritt fall och man i princip har chansen att ändra regler, så leder skrämseln till att man blir konservativ.

  En tumregel (av aningen dubiös kvalitet) jag lärde mig på teknikhistorian var ”när en teknik blir hotad, då blir den större”. När ångmaskinerna började hotas av dieselmotorer började jätteversioner byggas. Samma sak verkar ske inom musikindustrin, hotad av Internet. Är kanske de nuvarande jätteprojekten inom finans exakt samma sak? Riktigt vad utmanaren är syns inte riktigt, men trenden att fusionera upp sig kan mycket väl vara en respons mot ett diffust hot som marknaden reagerar mot.

 5. Problemet kanske bäst sammanfattas av filmfiguren Gordon Gecko med orden ’greed is good, greed is right, greed works’, en sann marknadsliberal som hellre ser färre regleringar än nya mer komplexa konstruktioner som nu lär komma i krisens spår, bonustak har diskuterats exempelvis. Not. Basel II är ett internationellt regelverk, ställer krav på bankers kapitaltäckning och riskhantering, kan tyckas att det fallerade 2007-2009 så något bör komma i dess ställe.

 6. Hej Zvi

  Ja. Det finns definitivt intressen som tjänat på krisen, och som påverkat att den skulle inträffa. Det finns aktörer på finansmarknaden som lobbat fram lagstiftning som passat dem mycket bra. De nära kontakterna mellan politiker som Hank Paulson och Tim Geithner och finansvärlden är också tveksamma. Rolling Stones artikel innehåller mycket intressant.

  Fast den förklaringen räcker inte, finansmarknaden är för stor och komplex för att ens bank- och finansvärlden skall ha den fullständiga kollen. Hur förändras bankernas affärsstrategier och incitament?

 7. @ Norgay.

  Tyvärr, dagens finanssystem skapades inte bara av avregleringarna på 80-talet utan även av finansmyndigheterna. Finansmyndigheterna har mycket starka befogenheter att stoppa banker och finansbolag, fast de har inte använt sina befogenheter.

  Är inte problemet att politikerna reglerar produkter, tjänster och kapitalstruktur och det ändrar inte på bankernas affärsstrategier och incitament?

 8. @Waldemar

  Avregleringar ställs mot regleringar kontinuerligt, nu verkar vi gå mot mer regleringar, det måste vara någons fel, girigheten (bonusar) verkar vara en populär syndabock. Finansiell och ekonomisk teori beskriver mycket väl hur en fungerande marknad skall vara utformad, för stort offentligt inflytande (regleringar) snedvrider och korrumperar dess funktion medan det givetvis krävs ett juridiskt ramverk för att skydda dess aktörer. Jag håller delvis med om att politikernas inflytande över de finansiella marknadernas produkter, tjänster och kapitalstruktur inte har lyckats råda bot på risktagande, det ser vi ju bevis för idag. Det är lite lustigt hur finansiell innovation har kunnat lura så många genom att paketera om risk i nya påhittiga instrument och på så sätt kringå regelverk och åsidosätta riskhantering.

 9. Genom ökad transparens, gör marknaderna mer effektiva, privat information avspeglas i priset på tillgång.. E. Fama har ju sagt att aktiv placering är ett nollsummespel, om man räknar in avgifter så är det ett stort minus. Så, W. Buffet svarar med att rekommendera en passiv indexfond med låga avgifter. Mmm, skatter är också en form av transaktionskostnad, när du avyttrar något. Ny teknik borde också medföra att marknaderna blir mer effektiva, ny och även privat information absorberas snabbare (web 2.0), lägre kostnader för att samla in och behandla information, lägre kostnader för att delta.

  David Leinwber gav ett intressant föredrag om ny teknik, GoogleTech.
  http://www.youtube.com/watch?v=HJqtqNl5G4E

Kommentarer inaktiverade.