Ang. Emikrati: Varför är det vi som ska flytta oss?

Jag befinner mig just nu, efter en åtminstone med dagens mått mätt ansenlig mängd timmar i en flygplansstol utan tillstymmelse till benutrymme. När jag reflekterar över Erik Starcks skiftespost om emikrati, och i synnerhet Alexander Funckes referens till begreppet ”att rösta med fötterna”, inser jag strax att om mina fötter fick avgöra rösten så skulle min emikratiska anda förbli förhållandevis statisk. Men behöver vi nödvändigtvis betrakta emikratin från bara detta enda hållet? Är det bara vi som ska flytta på oss?

Om inte Moses kommer till berget, får väl helt enkelt skiftet bestå i att berget kommer till Moses? The Seasteading Institute rör sig i denna riktning i sin ansats att skapa flytande land, och därmed dynamiska ministater. På en mer abstrakt nivå kan man även tänka sig att alla stater upphandlar alla institutionella tjänster utifrån en minimalistisk struktur som möjliggör för varje medborgare att ta del av erbjudanden från olika institutionella aktörer och därefter elektroniskt rösta om huruvida tjänsten är åtråvärd och vem som då ska få tillhandahålla den. Allt utöver nattväktarstatsbegreppet skulle då kunna betraktas som en stat i en avtalsmässig bemärkelse snarare än i någon geografiskt förankrad mening.

En reaktion på ”Ang. Emikrati: Varför är det vi som ska flytta oss?

  1. Bra att du tar mikrostaterna, Joakim.

    Det är en viktig fråga därför att de ju inte har funnits bra exempel på några som fungerat. Allt ifrån debatter om att skapa upp en minimalistisk struktur i länder där det inte finns (Somaliland har debatterats länge) till att skapa upp helt nya platser.

    Men har inte hållit av flera skäl. Det verkar vara att även här måste det växa fram organiskt och de nya staterna har inte råd med samma misstag som mer ”traditionellt artificiella” statsbildningar har. Min fråga är: emikraten rör sig till rätt typ av mix, hur skulle man kunna ge en mikrostat rätt typ av mix i livspusslet?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *