Det flytande begreppet demokrati

Demokratins natur har börjat diskuteras, Alexander tar upp en intressant idé, jag har tidigare uppmärksammat cyberdemokratin. Tyvärr verkar debatten tas upp av olika vaga begrepp, som multituden. Utmaningarna från ett moget informationssamhälle har tyvärr varit svåra att få grepp om.

Förändringar av demokratin kräver snarare viss fasthet. Som exempel

We who are oppressed love those who fight against oppression
and the oppressors…
Brothers and sisters, it is with great honor and privilege that I present to you the leader of the El Fatah revolution…
From Libya, our brother Muhammar El Kahdafi.

Va!??? Khadaffi som demokratisk reformator?

Khadaffi vill upplösa alla ministerier, den libyska statens oljepengar skall fördelas direkt ut till folket. Det blir bara försvars-, säkerhets-, utrikes-, och energidepartementet kvar, allt annat blir medborgarnas ansvar inklusive utbildning och sjukvård. ”Så länge som pengarna administeras av staten så kommer det att finnas stöld och korruption”, sade Khadaffi och att revolutionens chefskonsult nu vidare utvecklar Jamahiriya

Har Khadaffi blivit anhängare av nattväktarstaten på senare år? Om dessa reformer går igenom verkar det vara en av de mest ambitiösa nedskalningarna av statens makt på länge.

Jag är nog skeptisk. Libyenkännaren George Joffe påpekar i en artikel i Financial Times att Khadaffi sedan han kom till makten 1969 har styrt genom ständiga omorganisationer. Det gör att konkurrenter till hans makt aldrig får en egen maktbas, hans egna befogenheter inom den libyska staten förblir flytande. Libyen borde vara ett rikt land, med outnyttjade reserver av olja för att åtminstone kunna ta sig upp till en levnadsstandard som länderna vid Persiska viken. Så har inte skett, Libyen är notoriskt odemokratiskt samt präglat av fattigdom och en klåfingrig byråkrati. IPRI-rapporten fann inte tillräckligt med data för att ranka Libyen. Mycket talande.

Kanske Khadaffi försöker bana väg för sonen reformerna som letts av sonen Seif al Islam Khadaffi, men mönstret överrensstämmer blott alltför väl med tidigare reformer.

För många fattigare länder handlar uppbyggande av demokrati och liberalism intressant nog om att stärka staten i vissa hänseenden. Hos oss i Sverige gäller det nog tydlighet i delegerandet, i att bygga upp institutioner som har fasta spelregler för maktdelning. Det har påpekat i tidningen Medborgarrätt av Hans Jensevik att vi i dag närmast har statsministerdiktatur.

Sedan har vi fått många nya idéer om sätt att kunna få in mer inflytande från medborgarna, varav det viktigaste nog kan vara reell insyn i hur beslut fattas så att vi hinner reagera tidigt. Först gäller dock att jämna ut demokratins spelplan genom att räta ut de veck av bristande ansvar, som farliga maktansamlingar kan gömma sig i.

Pingat på Intressant.se

3 reaktioner på ”Det flytande begreppet demokrati

 1. Bonuspoäng för alla dem som finner dels 80-tals låten som det engelska citatet kommer ifrån, och dels vem som ursprungligen sade det.

 2. Ett skäl att folk talar om cyberdemokrati, det tror jag är att mycket av den äkta, folkrörelsedemokratin IRL har upplösts. Alla partier, fack och föreningar och krympts på senare år och det syns tydligt att det ÄR ETABLISSEMANGETS INTENTION ATT GÖRA SÅ.

  Är demokratins flytt till weben en ofrivillig exil?

  I Sverige är vi alla väl programmerade att ”tro” att vi har demokrati. Men har vi det?

  Grundlagen talar om ”makt som utgår från folket”. I min analys tycks den Svenska folkmakten utgå från ett mycket raffinerat pennalistiskt system, vilket t.o.m styr riksdagen!

  Sedan länge förekommer avancerad mobbning /pennalism i Sverige. Sådan smygfascism är farlig och antidemokratisk. Ex. många hemlösa har inte alls misskött sig och straffat ut sig ur sina lägenheter. Nej, i många fall handlar det om den Svenska extrema pennalismen. Läs mer nu! …t.ex här:
  Länkstation: http://www.debatthuset.com/forums/showthread.php?t=11929

  M.v.h
  Morgan Ohlson (morgan.o@passagen.se)
  # Berövad alla former av inkomster /bidrag sedan 2006-08
  # Hemlös sedan 2008-07-01

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *