Ang. Flytande demokrati: Riktiga personval

Alexander Funcke skriver om det flytande begreppet demokrati, och beskriver ett system som värmer en liberal själ i hjärtat. I princip får alla vara med och rösta, och alla får någon sorts ansvar. Kanske är det ett system som går att realisera bland en liten grupp människor, tex. i en kommun.

Problemet med den flytande demokratin är realiserandet av beslut. Praktisk politik kräver oftast kompromissande, och med nio miljoner människor, har jag svårt att tro att det finns förslag som skulle röstas igenom.

Vad jag skulle vilja se inom en betydligt närmare framtid är renodlade personval och ett slopande av valkretsarna.

I dag är riksdagspolitkerna bundna till sin valkrets, och det demokratiska systemet bygger på att de representerar olika delar av landet. Det kanske var en bra poäng när möten mellan politiker och väljare främst skedde IRL, men en något förlegad anledning idag. Dessutom borde inte frågor av regional karaktär alls avhandlas på riksnivå, utan fixas lokalt.

Med renodlade personval hade riksdagkandidaterna själva fått bestämma om de ville vara del av en lista, eller stå som helt oberoende. Den som röstar hade varit tvungen att kryssa för att rösten skulle räknas (men ev. listor kunde eventuellt få tillgodoräkna sig rösterna för de som inte blev invalda), och både väljare och kandidat hade fått engagera sig lite mera och ta sitt ansvar.

Troligen skulle en lokalt väl förankrad politiker fortsätta ta sig in i riksdagen tack vare ett starkt lokalt stöd, men det hade inte längre varit nödvändigt. Liksom hade partiernas interna listplaceringar sumpats totalt till förmån för väljarens åsikter.

Kanske skulle en och annan ”kändis” ta sig in bara pga. sitt kändisskap, men å andra sidan fick Linda Rosings parti ett försumbart antal röster förra valet.

Med starka personval får dessutom kandidaterna större mandat att handla efter sin egen övertygelse, och partipiskor som i FRA-omröstningen hade varit svårare att försvara. För att inte tala om att det faktiskt hade varit en praktiskt genomförbar idé, som inte behöver ligga så långt fram i tiden…

3 reaktioner på ”Ang. Flytande demokrati: Riktiga personval

 1. Här kommer jag med näbbar och lite klor för att rädda den flytande demokratin från att sjunka!

  Jag förstår inte varför den flytande demokratin inte skulle skala väl. Så till vida att man ser bristen på en tydlig politisk exekutiv maktposition som svår.
  Jag ser det inte som ett problem att möjligheterna att kompromissa blir mindre. Kompromisser handlar oftare om kohandel än om konstruktivt beteende. Kohandel som nästan uteslutande leder till än mer politik på individens bekostnad. Eller har jag fel, finns det ett genuint värde i kompromissandet?

  Politik blir definitivt inte samma spel som vi är vana vid. På gott och kanske även på ont, men jag tror inte bristen på kompromisser är där skon kommer klämma. Fler idéer om vilka delar av foten man kan plåstra i förebyggande syfte?

 2. Nja, jag tror tyvärr kompromisserna är nödvändiga för att kunna göra genomarbetade förslag på lagändringar som också skall kunna röstas igenom. Om man inte vet var folk står i förväg, är det svårt att hitta lösningar och medelvägar för förändring. Jag gillar inte kohandel heller, och skulle helst se att så få beslut som möjligt fattades i riksdagen, men jag tror det finns ett värde i kompromissandet. Annars får vi en politik som bara handlar om ja och nej, och det är inte särskilt nyanserat eller genomtänkt.

 3. Du har absolut en poäng! Men mina näbbar och klor är intakta. Jag tror att det hela hänger på hur motionsförfarandet fungerar.

  Man kan tänka sig att enbart motioner som presenteras av ett antal personer som är goda för X röster kommer att behandlas. Således betyder det att den goda delen av kompromissandet redan krävs för att samla X personer kring motioner (Där X är ett stort tal, förslagsvis någonstans mellan 15% och 49% av befolkningen).

  Vidare bör det finnas samordningsystem för relaterade motioner med forum för deliberation, så att man verkligen kan samla folk kring olika förslag innan de lyfts för votering.

  Det kommer som sagt krävas en annan politisk kultur än dagens. Om man fortfarande misstror att en sådan här kultur kan formulera och votera om den typ av motioner som är viktiga på grund av till exempel ”deadlock” problematik kring procentsatser, så kan man under deliberationsprocessen ha mer raffinerade procedurer. Procedurer som kommer växa fram spontant, men
  exempelvis statistiska metoder för att hitta den av flest acceptabla procentsatsen.

  Jag tror att det faktum att deliberation i större utsträckning kommer ske offentligt kommer ge mer genomtänkt och lika nyanserad politik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *