Ang. Informationssamhället: Media pressade av stöd

Ur SOU 2006:8:

I direktiven angavs att utgångspunkten för analysen skulle vara att stödet skulle bidra till att upprätthålla mångfald och konkurrens inom dagspressen.

Stöd för att öka konkurrens? Ehm, ja just det. Inte ens utrustad med all marknadsskepcis i världen kan man ta i det påståendet med tång åtminstone inte med detta fall i åtanken.

Hur kan man utan att sitta i knät på den etablerade mediasfären försvara denna kvarleva? Finns det något som rasat i pris så mycket som att publicera och leta information? Alla kan etablera sig och massor har etablerat sig. Vilket implicerar enormt varierande kvalité, men ocks

å urval.
Det är inte för inte som begreppet medborgarjournalistik nått den välkända ytan och även spektrat mellan grannens blogg och de stora dagstidningarna har fyllts på. Genom just konkurrens, men trots presstöd.

Jag tillhör inte dem som tror att gammelmedia sjunger på sista versen, men jag tror att de kommer tvingas justera sin tonart för att det inte skall bli full kakafoni i det enormt breda utbudet. Presstödet enda egentliga funktion är att ge syre åt de konkurrensodugliga publikationernas otidsenliga toner samt ge extra vinst åt de som skulle klara sig i vart fall.

Låt mig påminna om den fruktade dansbandsdöden och hur glada vi är att diskon faktiskt fick etableras, om än välreglerade. Länge leve Schumpeter.

Slutligen en bonus liknelse:
Den s k medborgarjournalistiken blir för media och därmed även demokrati vad Indie-scenen är för amerikanska Billboard listan. Något som kan sparka ett skenande skeende åt rätt håll.

zp8497586rq

Ang. Informationssamhället: Bloggande, folkligt i kvadrat!

I bland är det väldigt tydligt på vilken sida om skiftesvågen våra mer eller mindre folkutvalda politiker står. Joakim pekar i veckans initiala post på hur bl a vissa EU parlamentariker vill reglera bloggandet. Låt mig gissa att Marianne Mikko inte känner till akronymen PKI eller företag som VeriSign—och låt gå för det. Det är nog ganska vanligt att man inte gör det, men att man väljer att öppna munnen så pass mycket och officiellt utan att rådfråga någon som faktiskt vet hur spelplanen ser ut är klart oproffsigt. Eller rent av folkligt?

Personligen kan jag tycka att de har trampat i det klaverat tillräckligt många gång

er nu. De borde ha lärt sig sin läxa vid det här laget. Men, kanske ger det dem en aura av just folklighet och det är ju ibland viktigare än förmåga i politikens survival of the most popular.

Folkligheten är intressant, den karaktäriseras ofta av skepsism och fungerar då som en buffer mot det som är på den andra sidan skiftesvågen. Så länge staten ser som sin funktion att agera som investerare så är ett folkligt sinne bra. Investeringen i Digital-TV, DAB och glesaste-glesbyggds-fiber? Knappast folkligt. Vård-skola-omsorg? Folkligt.

När staten däremot ser som sin funktion att agera som förmyndare och vill förbjuda och reglera saker som privata investeringar eller yttrandefrihet är de dock ute på tunn is. Det folkliga lynnet hos politiker skall inte få förlama de som vågar kliva utanför randen av den folkliga kvadraten och riskera det han eller hon har för att blott kanske flytta eller vidga kvadraten något.

Vår framtid ligger i och med statens stora roll i dagens Europa till stor del i händerna på kvadraten. Ibland kan man verkligen längta efter en oregelbunden månghörnings intåg.

zp8497586rq