Ang. den disruptiva konjukturen: My very own 2 cents

Prediction markets skiljer sig från vanliga opinionsundersökningar om framtidsutsikter genom att den som yttrar sig i det förra fallet har ett ekonomiskt initiativ. Deltagaren satsar sina egna pengar på ett specifikt utfall, och har därmed anledning att analysera djupare, och inte bara plikttroget rapa ur sig ett svar för att tillfredställa den glada opinionsundersökaren i andra änden av telefonen.

Denna inledning försöker rättfärdiga att det finns någon form av värde i att jag redogör för min högst personliga känsla för följande frågor utan att driva ett långt resonemang:
– Hur kommer priset på bostadsrätter i Stockholms närförorter utveckla sig under de kommande två-tre åren.
Och mindre specifikt:
– Kommer ekonomin att reagera positivt på stimulanspaketen?

Frågan har jag ställt mig eftersom jag nyss ombildat min hyresrätt och skulle sälja den eftersom jag nyligen flyttat från Stockholm till Norrköping. Ty antingen skulle jag vänta in stambytet, och se värdet stiga på min lägenhet eller sälja nu. Lägenheten såldes i slutet av förra veckan. En av de främsta anledningarna till detta är att jag tror att vissa av oss kommer att minnas 2008-2010 som början på de problem som stimulanspaketen kom att föranleda på längre sikt.
I Sverige är vi, med Maud i spetsen, förhållit oss oväntat kloka, men som tidigare har diskuterats på skiften, så tror jag inte USAs stormaktstid är över och FDRNG aka Obama planer kommer att påverka oss.

Låt mig i bästa Zen- eller ying-och-yang-anda avsluta med en cirkel.
Keynsianska idéer är gångbara när politiker har förtroende. Med förtroende kommer makt, med makt kommer beslut, med beslut kommer missnöje, och ur missnöje förloras förtroende. Kanske kommer vi gå ett varv i denna cirkel för att åter akutalisera österrikarna.

Om inte annat har jag försatt mig själv i en win-win situation. Bra konjuktur 2011: Bra! Dålig konjuktur 2011: ”Vad var det jag sa!” Äntligen får man testa på att njuta av att vara missunsam pessimist.

2 reaktioner på ”Ang. den disruptiva konjukturen: My very own 2 cents

  1. Som du nämner i din artikel så har framtidsmarknader (termen kolliderar för mig med futures/terminer i finansbetydelsen) redan kommit att användas inom organisationer.
    Huruvida man kan komma runt grupptänkandet där är en intressant empiriskfråga, men givet att detta skulle bli framgångsrikt, och vidare skulle bli en standard metod inom näringslivet, så tror jag att idén går att återintroducera i ett bredare PAM-liknande sammanhang.

    En vana med ökad transparens och data-mining kring folks åsikter och uppfattningar kan också kratta manegen för framtidsmarknaders introduktion på bred front.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *